​PRIVACY POLICY

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (​PRIVACY POLICY)

Least Studio  ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามายัง เว็บไซต์ leaststudio.com (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า เวบไซต์) เพื่อให้คำมั่นสัญญาว่าจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้มาเยือนเวบไซต์ และลูกค้าของเรา  เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าของเราให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากส่วนที่เป็นการให้บริการแก่ท่าน เช่น การจัดเตรียมสินค้าเพื่อขนส่งไปให้ท่าน

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการและสมัครสมาชิก ทางเวบไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ เช่น ชื่อ-นามสกุล  อีเมลล์ หมายเลขโทรศัพท์ และรหัสผ่านที่ใช้สมัครสมาชิก
  ซึ่งการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เป็นความรับผิดชอบของลูกค้า เราจะไม่รับผิดชอบหากลูกค้าปล่อยให้คนอื่นมีรหัสผ่านของลูกค้า
 2. เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและการเงินบางส่วน เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่เรียกเก็บเงิน ที่อยู่จัดส่ง หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลหรือหลักฐานการโอนเงิน และรายการที่ซื้อ
  เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลนี้กับบุคคลภายนอกนอกเหนือจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบผลการชำระเงินของลูกค้า
 3. เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการเก็บสถิติ เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของลูกค้า เช่น
  • ข้อมูลของอุปกรณ์
   เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์ (เช่นรุ่นฮาร์ดแวร์ รุ่นของระบบปฏิบัติการ ตัวระบุอุปกรณ์ และข้อมูลเครือข่ายมือถือ)
  • Internet Protocol (IP)
   ข้อมูลอุปกรณ์เช่น ประเภทเบราว์เซอร์, ภาษาเบราว์เซอร์, วันที่และเวลาของการร้องขอ, คุกกี้ที่สามารถระบุตัวตนของเบราว์เซอร์

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าในกิจการหรือกิจกรรมของเวบไซต์ heisaman เท่านั้น
 2. เราขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เวบไซต์leaststudio.com   ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น
 3. บริษัทจะจัดวางข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาด้วยการควบคุมที่เหมาะสม และจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
  • กรณีเป็นการให้ข้อมูลตากฎหมายหรือกฎระเบียบ
  • กรณีการให้ข้อมูลจำเป็นต่อการคุ้มครองชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคล และกรณีที่จะขอความยินยอมจากบุคคลนั้นเป็นการยากที่จะกระทำได้
  • กรณีการให้ข้อมูลจำเป็นต่อความร่วมมือกับองค์กรของรัฐ รัฐบาลท้องถิ่น หรือบุคคลหรือผู้ประกอบการที่ได้รับมอบหมายให้ทำกิจการต่างๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบกำหนด
  • กรณีที่การได้ความยินยอมจากบุคคลน่าจะเป็นอุปสรรคต่อการทำกิจกรรมดังกล่าว

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล เวบไซต์leaststudio.com  จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลด้วย การใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol

 

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาขั้นต่ำที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเอาไว้ โดยปัจจุบันบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี ภายหลังจากที่บริษัทสิ้นสุดความสัมพันธ์กับท่านในฐานะลูกค้า อย่างไรก็ตามทางบริษัทอาจยังคงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวหากบริษัทเห็นว่ายังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจ ตราบเท่าที่เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสมควรเพื่อป้องกันการเข้าถึง การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การทำสำเนา การดัดแปลง การกำจัดข้อมูล หรือความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

คุ้กกี้

เมื่อลูกค้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เราอาจใช้คุกกี้เพื่อเก็บและติดตามข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินการของลูกค้าเพื่อจะปรับปรุงการให้บริการแก่ท่านให้ดียิ่งขึ้น

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งจะส่งไปยังคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นๆ เมือลูกค้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และเว็บไซต์จะจดจำอุปกรณ์ของลูกค้าได้หากมาเยี่ยมชมอีกในอนาคต ไฟล์เหล่านี้มีหน้าที่หลายประการดังเช่นจำการตั้งค่าและการเลือกสินค้า ช่วยปรับปรุงประสบการณ์การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของลูกค้า และเพื่อให้แน่ใจได้ว่าโฆษณาและข้อเสนอต่างๆ ที่ลูกค้าได้เห็นเมื่อออนไลน์นั้นเหมาะสมกับลูกค้า สามารถจัดแบ่งคุกกี้เหล่านี้เป็นสี่ประเภทดังด้านล่าง.

 1. คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีอย่างเคร่งครัด
  คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าตามที่ร้องขอ เช่น จดจำสินค้าในตะกร้าสินค้าของลูกค้า
 2. คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
  คุกกี้ประเภทนี้เก็บข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับผู้คนที่เยี่ยมชมและใช้เว็บไซต์ และนำข้อมูลมารวมกันกับผู้ใช้คนอื่นๆ เพื่อปรับปรุงการทำงานและการให้บริการของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น เราใช้คุกกี้ของ Google Analytics เพื่อช่วยให้เราทราบว่าลูกค้าเข้าถึงเว็บไซต์ได้อย่างไร รวมถึงการเลือกหรือใช้คุกกี้และเน้นเฉพาะจุดที่เราสามารถปรับปรุง ดังเช่นการชมเว็บไซต์ ประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าหรือช้อปปิ้ง และแคมเปญทางการตลาด ข้อมูลที่คุกกี้เหล่านี้เก็บไว้จะไม่แสดงรายละเอียดของแต่ละบุคคลเพื่อระบุตัวตน
 3. คุกกี้เพื่อการทำงาน
  คุกกี้เหล่านี้จะจดจำตัวเลือกที่ลูกค้าเลือกไว้ เช่น ภาษา ค่าพารามิเตอร์ในการค้นหา ดังเช่น ขนาด สี ไลน์การผลิต และยังสามารถใช้เพื่อให้ตอบสนองต่อประสบการณ์การเลือกของลูกค้าได้เหมาะสมมากขึ้น และทำให้การเยี่ยมชมเป็นไปตามความต้องการและถูกใจมากยิ่งขึ้น ข้อมูลเหล่านี้จะนำไปรวมกับข้อมูลของผู้ใช้คนอื่นๆแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อปรับปรุงการทำงานและการให้บริการของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น คุณลักษณะที่สามารถบันทึกสินค้าที่เลือกไว้โดยใช้คุกกี้เพื่อจดจำผลิตภัณฑ์ซึ่งลูกค้าต้องการขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
 4. คุกกี้เป้าหมายหรือคุกกี้โฆษณา
  คุกกี้เหล่านี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของลูกค้าเพื่อให้แสดงโฆษณาได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจ พวกมันจะจดจำเว็บไซต์ที่ท่านได้เยี่ยมชมและแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลอื่น ดังเช่นผู้โฆษณา เพื่อแสดงโฆษณาที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆ ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าในบราวเซอร์เพื่อป้องกันการจัดเก็บคุกกี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาได้ โดยปกติแล้วส่วน “ช่วยเหลือ” ในเว็บไซต์จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการตั้งค่าคุกกี้ หากลูกค้าเลือกที่จะไม่รับคุกกี้ ลูกค้าอาจจะไม่สามารถใช้หรือเปิดใช้ฟังก์ชันบางอย่างบนเว็บไซต์ได้

การเปลี่ยนแปลง

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ่งเราสามารถลดสิทธิได้ตามนโยบายส่วนบุคคลนี้ได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า เราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงนโยบาย ส่วนบุคคลใดๆ ในหน้านี้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ  leaststudio.com  จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ เรายังจะเก็บนโยบายความเป็นส่วนตัวเวอร์ชั่นก่อนหน้าของนี้ ในการรับความคิดเห็นของลูกค้าหากลูกค้าไม่ยินยอม ต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคลของเรา และไม่อยากให้เราเก็บข้อมูลไว้สำหรับข้อที่เปลี่ยนแปลงนี้ กรุณาติดต่อเราเพื่อที่เราจะได้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้

ติดต่อเรา

ถ้าคุณมีคำถามที่เกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของเรา ติดต่อเราได้ที่

Email: management@leaststudio.com

Line: @leaststudio.com